Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
268

I C 1587/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2016-01-19

Data publikacji: 2016-06-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. I C 1587/15 upr. WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 stycznia 2016 r. Sąd Rejonowy we Włocławku Wydział I Cywilny Przewodniczący : SSR Monika Drzewiecka Protokolant : st. sekr. sądowy Wioletta Rosołowska po rozpoznaniu w dniu 14 stycznia 2016 r. na rozprawie sprawy z powództwa : (...) Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Niestandaryzowanego Funduszu Sekurytyzacyjnego z siedzibą w G. przeciwko : D. G. o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 kosztami postępowania obciąża powoda.
Czytaj więcej»

I C 1568/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2016-04-12

Data publikacji: 2016-06-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. I C 1568/15 upr. WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 kwietnia 2016 r. Sąd Rejonowy we Włocławku Wydział I Cywilny Przewodniczący : SSR Monika Drzewiecka Protokolant : st. sekr. sądowy Wioletta Rosołowska po rozpoznaniu w dniu 12 kwietnia 2016 r. na rozprawie sprawy z powództwa : (...) Sp. z o.o. z siedzibą w S. przeciwko : J. S. o zapłatę 1 zasądza od pozwanej J. S. na rzecz powoda (...) Sp. z o.o. z siedzibą w S. kwotę 910,21 zł (dziewięćset dziesięć złotych dwadzieś
Czytaj więcej»

I C 1762/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2016-11-04

Data publikacji: 2016-12-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 1762/16 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 listopada 2016 r. Sąd Rejonowy we Włocławku Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Agnieszka Orlik - Seligowska Sędziowie Ławnicy Protokolant: sekr. sądowy Katarzyna Rydzik po rozpoznaniu w dniu 4 listopada 2016 r. we Włocławku na rozprawie sprawy z powództwa B. (...) Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w G. przeciwko W. B. o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 obciąża powoda ko
Czytaj więcej»

I C 1748/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2016-04-13

Data publikacji: 2016-06-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 1748/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 kwietnia 2016 r. Sąd Rejonowy we Włocławku Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Agnieszka Orlik-Seligowska Protokolant: sekr. Katarzyna Rydzik po rozpoznaniu w dniu 1 kwietnia 2016 r. we Włocławku na rozprawie sprawy z powództwa D. P. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz powódki D. P. kwotę 13.139,90 zł (trzynaście tysięcy sto trzydzieści dziew
Czytaj więcej»

I C 862/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2017-07-25

Data publikacji: 2017-09-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 862/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 lipca 2017 r. Sąd Rejonowy we Włocławku Wydział I Cywilny Przewodniczący: SSR Aneta Kurdubska po rozpoznaniu w dniu 25 lipca 2017 r. we W. na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa J. B. , przeciwko (...) S.A. z siedzibą w Ł. o zapłatę z powództwa Ł. B. przeciwko (...) S.A. z siedzibą w Ł. o zapłatę I. 1 oddala w całości powództwo J. B. przeciwko (...) S.A. z siedzibą w Ł. ; 2 nie obciąża powoda J. B. kosztami postępowania
Czytaj więcej»

I C 830/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2016-10-06

Data publikacji: 2016-11-24

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. I C 830/16 upr. WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 06 października 2016 r. Sąd Rejonowy we Włocławku Wydział I Cywilny Przewodniczący : SSR Monika Drzewiecka Protokolant: st. sekr. sądowy Wioletta Rosołowska po rozpoznaniu w dniu 06 października 2016 r. na rozprawie sprawy z powództwa : (...) Sp. z o.o. z siedzibą w S. przeciwko : E. C. o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 kosztami postępowania obciąża powoda. UZASADNIENIE Strona powodowa (...) Sp. z o.o. w S. złożyła w dniu
Czytaj więcej»

I C 6/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2016-06-14

Data publikacji: 2016-08-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. I C 6/16 upr. WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 czerwca 2016 r. Sąd Rejonowy we Włocławku Wydział I Cywilny Przewodniczący : SSR Monika Drzewiecka Protokolant : st. sekr. sądowy Wioletta Rosołowska po rozpoznaniu w dniu 31 maja 2016 r. na rozprawie sprawy z powództwa : (...) Sp. z o.o. z siedzibą w G. przeciwko : K. S. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego K. S. na rzecz powoda (...) Sp. z o.o. z siedzibą w G. kwotę 1.611,58 zł (jeden tysiąc sześćset jedenaście złotych p
Czytaj więcej»

I C 12/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2016-11-16

Data publikacji: 2017-06-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 12/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 listopada 2016 r. Sąd Rejonowy we Włocławku Wydział I Cywilny Przewodniczący: SSR Marta Budkowska Protokolant: sekr. sądowy Maja Ziółkowska po rozpoznaniu w dniu 16 listopada 2016 roku we Włocławku na rozprawie sprawy z powództwa E. R. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powoda E. R. na rzecz pozwanego (...) SA z siedzibą w W. kwotę 697 zł (sześćset dziewięćdziesiąt siedem złotych) tytułem zwro
Czytaj więcej»

I C 66/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2016-05-24

Data publikacji: 2016-07-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 66/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 maja 2016 r. Sąd Rejonowy we Włocławku Wydział I Cywilny Przewodniczący: SSR Monika Drzewiecka Protokolant: st. sekr. sąd. Wioletta Rosołowska po rozpoznaniu w dniu 12 maja 2016 r. we Włocławku na rozprawie sprawy z powództwa D. R. przeciwko Gminie i Miastu B. o zapłatę 1 odrzuca pozew w zakresie żądania zapłaty za okres od dnia 01 kwietnia 2013r. do dnia 31 sierpnia 2013r.; 2 zasądza od pozwanej Gminy i Miasta B. na rzecz pow
Czytaj więcej»

I C 81/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2016-07-12

Data publikacji: 2016-08-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 81/16 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 lipca 2016 r. Sąd Rejonowy we Włocławku Wydział I Cywilny Przewodniczący: SSR Monika Drzewiecka Protokolant: st. sekr. sąd. Wioletta Rosołowska po rozpoznaniu w dniu 30 czerwca 2016 r. we Włocławku na rozprawie sprawy z powództwa Prokura Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w W. przeciwko D. D. o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 kosztami procesu obciąża powoda. UZASADNIENIE W d
Czytaj więcej»