Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
286

V GC 249/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2017-04-05

Data publikacji: 2017-06-13

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za szkodę wyrządzoną spóźnioną wypłatą odszkodowania z tytułu umowy ubezpieczenia na podstawie art. 471 k.c.
sygn. akt V GC 249 / 16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 05 kwietnia 2017 r. Sąd Rejonowy we Włocławku Wydział V Gospodarczy w następującym składzie : Przewodniczący SSR Jerzy Rażewski Protokolant st. sekr. sąd. Anna Gawrysiak po rozpoznaniu w dniu 27 marca 2017 r. we Włocławku na rozprawie sprawy z powództwa M. P. przeciwko (...) Spółka Akcyjna w W. o zapłatę kwoty 24 988,04 zł I zasądza od pozwanego (...) Spółka Akcyjna w W. na rzecz powoda M. P. kwotę 20 240,27 zł ( dwadzieścia
Czytaj więcej»

V GC 354/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2014-11-18

Data publikacji: 2016-03-07

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Nieważna jest czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela wynikająca z ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej.
sygn. akt V GC 354 / 14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 listopada 2014 r. Sąd Rejonowy we Włocławku Wydział V Gospodarczy w następującym składzie : Przewodniczący SSR Jerzy Rażewski Protokolant st. sekr. sąd. Anna Gawrysiak po rozpoznaniu w dniu 4 listopada 2014 r. we Włocławku na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółka Akcyjna w Ł. przeciwko Wojewódzkiemu Szpitalowi (...) J. P. we W. o zapłatę kwoty 57 084,12 zł na skutek sprzeciwu pozwanego od nakazu zapłaty w postępowaniu
Czytaj więcej»

V GC 371/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2017-01-18

Data publikacji: 2017-12-04

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Poruszający się po drodze nie mającej statusu drogi puiblicznej zobowiązany jest zachować szczególną ostrożność jak poruszający się po drodze publicznej.
sygn. akt V GC 371 / 15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 stycznia 2017 r. Sąd Rejonowy we Włocławku Wydział V Gospodarczy w następującym składzie : Przewodniczący SSR Jerzy Rażewski Protokolant st. sekr. sąd. Anna Gawrysiak po rozpoznaniu w dniu 04 stycznia 2017 r .we Włocławku na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółka z o.o. w G. przeciwko (...) Spółka Akcyjna w W. o zapłatę kwoty 15 916,18 zł I oddala powództwo; II zasądza od powoda (...) Spółka z o.o. w G. na rzecz pozwane
Czytaj więcej»

V GC 578/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2016-01-29

Data publikacji: 2016-12-15

trafność 100%

Istotność:

sygn. akt V GC 578 / 14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 stycznia 2016 r. Sąd Rejonowy we Włocławku Wydział V Gospodarczy w następującym składzie : Przewodniczący SSR Jerzy Rażewski Protokolant st. sekr. sąd. Jadwiga Kuźnicka po rozpoznaniu w dniu 18 stycznia 2016 r. we Włocławku na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółka z o.o. w W. przeciwko J. R. (1) o zapłatę kwoty 50 731,02 zł na skutek sprzeciwu pozwanej od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 28 czerwca 201
Czytaj więcej»

I C 649/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2016-10-06

Data publikacji: 2016-12-02

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. I C 649/16 upr. WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 06 października 2016 r. Sąd Rejonowy we Włocławku Wydział I Cywilny Przewodniczący : SSR Monika Drzewiecka Protokolant: st. sekr. sądowy Wioletta Rosołowska po rozpoznaniu w dniu 06 października 2016 r. na rozprawie sprawy z powództwa : (...) S.A. z siedzibą w W. przeciwko : H. J. o zapłatę 1 zasądza od pozwanej H. J. na rzecz powoda (...) S.A. z siedzibą w W. kwotę 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) z ustawowymi odsetkami
Czytaj więcej»

I C 650/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2016-10-06

Data publikacji: 2016-12-02

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. I C 650/16 upr. WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 06 października 2016 r. Sąd Rejonowy we Włocławku Wydział I Cywilny Przewodniczący : SSR Monika Drzewiecka Protokolant: st. sekr. sądowy Wioletta Rosołowska po rozpoznaniu w dniu 06 października 2016 r. na rozprawie sprawy z powództwa : G. C. (...) .H.U. (...) z siedzibą w T. przeciwko : S. O. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego S. O. na rzecz powoda G. C. (...) .H.U. (...) z siedzibą w T. kwotę 641 zł (sześćset czterdzieś
Czytaj więcej»

I C 666/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2017-12-29

Data publikacji: 2018-06-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 666/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 grudnia 2017 r. Sąd Rejonowy we Włocławku Wydział I Cywilny Przewodniczący: SSR Aneta Kurdubska Protokolant: stażysta Karolina Skowrońska po rozpoznaniu w dniu 19 grudnia 2017 r. we Włocławku sprawy z powództwa M. T. przeciwko (...) S.A w W. o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powoda M. T. na rzecz pozwanego (...) S.A w W. kwotę 5.417 zł ( pięć tysięcy czterysta siedemnaście złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania
Czytaj więcej»

I C 702/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2016-10-28

Data publikacji: 2016-12-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 702/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 października 2016 r. Sąd Rejonowy we Włocławku Wydział I Cywilny Przewodniczący: SSR Monika Drzewiecka Protokolant: st. sekr. sądowy Wioletta Rosołowska po rozpoznaniu w dniu 18 października 2016 r. we Włocławku na rozprawie sprawy z powództwa R. L. , H. L. przeciwko M. L. , P. L. , K. L. o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 kosztami procesu obciąża solidarnie powodów. UZASADNIENIE Powodowie R. L. i H. L. wnieśli o zasądzenie soli
Czytaj więcej»

I C 755/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2016-10-06

Data publikacji: 2016-11-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. I C 755/16 upr. WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 06 października 2016 r. Sąd Rejonowy we Włocławku Wydział I Cywilny Przewodniczący : SSR Monika Drzewiecka Protokolant: st. sekr. sądowy Wioletta Rosołowska po rozpoznaniu w dniu 06 października 2016 r. na rozprawie sprawy z powództwa : (...) Sp. z o.o. z siedzibą w S. przeciwko : M. W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanej M. W. na rzecz powoda (...) Sp. z o.o. z siedzibą w S. kwotę 86,59 zł (osiemdziesiąt sześć złotych pięć
Czytaj więcej»

I C 759/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2016-10-06

Data publikacji: 2016-12-02

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. I C 759/16 upr. WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 06 października 2016 r. Sąd Rejonowy we Włocławku Wydział I Cywilny Przewodniczący : SSR Monika Drzewiecka Protokolant : st. sekr. sądowy Wioletta Rosołowska po rozpoznaniu w dniu 27 września 2016 r. na rozprawie sprawy z powództwa : Kancelarii (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w K. przeciwko : P. S. o zapłatę 1 zasądza od pozwanej P. S. na rzecz powoda Kancelarii (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w K. kwotę 390 zł (trzys
Czytaj więcej»