Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
268

I C 764/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2016-05-20

Data publikacji: 2016-07-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 764/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 maja 2016 r. Sąd Rejonowy we Włocławku Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Agnieszka Orlik-Seligowska Protokolant: sekr. Katarzyna Rydzik po rozpoznaniu w dniu 6 maja 2016 r. we Włocławku na rozprawie sprawy z powództwa D. K. , J. K. (1) przeciwko I. J. , F. J. o zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powodów D. K. , J. K. (1) solidarnie na rzecz pozwanych I. J. , F. J. solid
Czytaj więcej»

I C 771/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2017-12-28

Data publikacji: 2018-06-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 771/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 grudnia 2017 r. Sąd Rejonowy we Włocławku Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Agnieszka Orlik-Seligowska Protokolant: stażysta Katarzyna Rydzik-Cypryjańska po rozpoznaniu w dniu 20 grudnia 2017 r. we Włocławku na rozprawie sprawy z powództwa I. D. przeciwko Spółdzielni Mieszkaniowej (...) we W. przy udziale interwenienta ubocznego po stronie pozwanej (...) S.A. w Ł. 1 oddala powództwo; 2 nie obciąża powódki I. D
Czytaj więcej»

I C 830/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2016-10-06

Data publikacji: 2016-11-24

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. I C 830/16 upr. WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 06 października 2016 r. Sąd Rejonowy we Włocławku Wydział I Cywilny Przewodniczący : SSR Monika Drzewiecka Protokolant: st. sekr. sądowy Wioletta Rosołowska po rozpoznaniu w dniu 06 października 2016 r. na rozprawie sprawy z powództwa : (...) Sp. z o.o. z siedzibą w S. przeciwko : E. C. o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 kosztami postępowania obciąża powoda. UZASADNIENIE Strona powodowa (...) Sp. z o.o. w S. złożyła w dniu
Czytaj więcej»

I C 834/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2016-10-06

Data publikacji: 2016-12-02

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. I C 834/16 upr. WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 06 października 2016 r. Sąd Rejonowy we Włocławku Wydział I Cywilny Przewodniczący : SSR Monika Drzewiecka Protokolant: st. sekr. sądowy Wioletta Rosołowska po rozpoznaniu w dniu 27 września 2016 r. na rozprawie sprawy z powództwa : Kancelarii (...) S. A. z siedzibą w K. przeciwko : S. K. o zapłatę 1 zasądza od pozwanej S. K. na rzecz powoda Kancelarii (...) S. A. z siedzibą w K. kwotę 1.100 zł (jeden tysiąc sto złotych
Czytaj więcej»

I C 862/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2017-07-25

Data publikacji: 2017-09-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 862/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 lipca 2017 r. Sąd Rejonowy we Włocławku Wydział I Cywilny Przewodniczący: SSR Aneta Kurdubska po rozpoznaniu w dniu 25 lipca 2017 r. we W. na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa J. B. , przeciwko (...) S.A. z siedzibą w Ł. o zapłatę z powództwa Ł. B. przeciwko (...) S.A. z siedzibą w Ł. o zapłatę I. 1 oddala w całości powództwo J. B. przeciwko (...) S.A. z siedzibą w Ł. ; 2 nie obciąża powoda J. B. kosztami postępowania
Czytaj więcej»

I C 998/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2017-11-22

Data publikacji: 2018-06-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 998/17 WYROK ŁĄCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 listopada 2017 r. Sąd Rejonowy we Włocławku Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Agnieszka Orlik-Seligowska Protokolant: starszy sekretarz sądowy Agnieszka Woźniak-Wiliszewska po rozpoznaniu w dniu 8 listopada 2017 r. we Włocławku na rozprawie sprawy z powództwa M. S. (1) , E. S. , A. P. , A. K. przeciwko Towarzystwu (...) S.A. w W. o zapłatę 1 oddala powództwa; 2 nie obciąża powodów M. S. (1) , E. S. , A.
Czytaj więcej»

I C 1065/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2016-09-27

Data publikacji: 2016-11-24

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 1065/16 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 września 2016 r. Sąd Rejonowy we Włocławku Wydział I Cywilny Przewodniczący: SSR Monika Drzewiecka Protokolant: st. sekr. sądowy Wioletta Rosołowska po rozpoznaniu w dniu 27 września 2016 r. we Włocławku na rozprawie sprawy z powództwa (...) Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego - Subfunduszu KI 1 z siedzibą w W. przeciwko A. M. o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 kosztami procesu obciąża powoda. UZASADNIENIE Strona powodowa
Czytaj więcej»

I C 1088/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2016-12-15

Data publikacji: 2017-02-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. I C 1088/16 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 grudnia 2016 r. Sąd Rejonowy we Włocławku Wydział I Cywilny Przewodniczący : SSR Monika Drzewiecka Protokolant : st. sekr. sądowy Wioletta Rosołowska po rozpoznaniu w dniu 06 grudnia 2016 r. na rozprawie sprawy z powództwa : A. Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Wierzytelności z siedzibą w W. przeciwko : A. W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego A. W. na rzecz powoda A. Niestandaryzowaneg
Czytaj więcej»

I C 1092/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2015-12-08

Data publikacji: 2016-03-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 1092/15 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 08 grudnia 2015 r. Sąd Rejonowy we Włocławku Wydział I Cywilny Przewodniczący: SSR Monika Drzewiecka Protokolant: st. sekr. sądowy Wioletta Rosołowska po rozpoznaniu w dniu 08 grudnia 2015 r. we Włocławku na rozprawie sprawy z powództwa (...) Bank (...) S.A. z siedzibą we W. przeciwko B. Z. (1) o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powoda (...) Bank (...) S.A. z siedzibą we W. na rzecz pozwanej B. Z. (1) kwotę 197 zł
Czytaj więcej»

I C 1145/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2017-02-13

Data publikacji: 2017-03-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 1145/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 lutego 2017 r. Sąd Rejonowy we Włocławku Wydział I Cywilny Przewodniczący: SSR Aneta Kurdubska Protokolant: st. sekr. sądowy Agnieszka Woźniak-Wiliszewska po rozpoznaniu w dniu 13 lutego 2017 r. we Włocławku sprawy z powództwa K. U. - W. , M. W. przeciwko L. P. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego L. P. , solidarnie na rzecz powodów K. U. - W. i M. W. kwotę 47.000 zł (czterdzieści siedem tysięcy złotych) wraz z odsetkami ustawow
Czytaj więcej»