Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
275

I C 6/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2016-06-14

Data publikacji: 2016-08-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. I C 6/16 upr. WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 czerwca 2016 r. Sąd Rejonowy we Włocławku Wydział I Cywilny Przewodniczący : SSR Monika Drzewiecka Protokolant : st. sekr. sądowy Wioletta Rosołowska po rozpoznaniu w dniu 31 maja 2016 r. na rozprawie sprawy z powództwa : (...) Sp. z o.o. z siedzibą w G. przeciwko : K. S. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego K. S. na rzecz powoda (...) Sp. z o.o. z siedzibą w G. kwotę 1.611,58 zł (jeden tysiąc sześćset jedenaście złotych p
Czytaj więcej»

I C 8/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2016-07-05

Data publikacji: 2016-08-02

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. I C 8/16 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 lipca 2016 r. Sąd Rejonowy we Włocławku Wydział I Cywilny Przewodniczący : SSR Monika Drzewiecka Protokolant : st. sekr. sądowy Wioletta Rosołowska po rozpoznaniu w dniu 23 czerwca 2016 r. sprawy z powództwa : (...) Wierzytelności Detalicznych Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w W. przeciwko : J. G. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego J. G. na rzecz powoda (...) Wierzytelności Det
Czytaj więcej»

I C 12/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2016-11-16

Data publikacji: 2017-06-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 12/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 listopada 2016 r. Sąd Rejonowy we Włocławku Wydział I Cywilny Przewodniczący: SSR Marta Budkowska Protokolant: sekr. sądowy Maja Ziółkowska po rozpoznaniu w dniu 16 listopada 2016 roku we Włocławku na rozprawie sprawy z powództwa E. R. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powoda E. R. na rzecz pozwanego (...) SA z siedzibą w W. kwotę 697 zł (sześćset dziewięćdziesiąt siedem złotych) tytułem zwro
Czytaj więcej»

I C 66/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2016-05-24

Data publikacji: 2016-07-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 66/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 maja 2016 r. Sąd Rejonowy we Włocławku Wydział I Cywilny Przewodniczący: SSR Monika Drzewiecka Protokolant: st. sekr. sąd. Wioletta Rosołowska po rozpoznaniu w dniu 12 maja 2016 r. we Włocławku na rozprawie sprawy z powództwa D. R. przeciwko Gminie i Miastu B. o zapłatę 1 odrzuca pozew w zakresie żądania zapłaty za okres od dnia 01 kwietnia 2013r. do dnia 31 sierpnia 2013r.; 2 zasądza od pozwanej Gminy i Miasta B. na rzecz pow
Czytaj więcej»

I C 1587/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2016-01-19

Data publikacji: 2016-06-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. I C 1587/15 upr. WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 stycznia 2016 r. Sąd Rejonowy we Włocławku Wydział I Cywilny Przewodniczący : SSR Monika Drzewiecka Protokolant : st. sekr. sądowy Wioletta Rosołowska po rozpoznaniu w dniu 14 stycznia 2016 r. na rozprawie sprawy z powództwa : (...) Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Niestandaryzowanego Funduszu Sekurytyzacyjnego z siedzibą w G. przeciwko : D. G. o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 kosztami postępowania obciąża powoda.
Czytaj więcej»

I C 1669/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2016-02-12

Data publikacji: 2016-04-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: fakt zawarcia umowy przewozu rodzi obowiązek dla korzystającego z komunikacji miejskiej "bez biletu", uiszczenia nalezności przewozowej i opłaty dodatkowej wynikających z aktów prawa miejscowego
Sygn. akt I C 1669/15 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 lutego 2016 r. Sąd Rejonowy we Włocławku Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Agnieszka Orlik-Seligowska Protokolant: sekretarz Katarzyna Rydzik po rozpoznaniu w dniu 12 lutego 2016 r. we Włocławku na rozprawie sprawy z powództwa Miasta S. W. Zarządu (...) w W. przeciwko P. K. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego P. K. na rzecz powoda Miasta S. W. Zarządu (...) w W. kwotę 540,80 zł (pięćset czterdzieści złotych
Czytaj więcej»

I C 1682/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2016-04-01

Data publikacji: 2016-04-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 1682/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 1 kwietnia 2016 r. Sąd Rejonowy we Włocławku Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Agnieszka Orlik-Seligowska Protokolant: sekretarz K. R. po rozpoznaniu w dniu 18 marca 2016 r. we Włocławku na rozprawie sprawy z powództwa E. B. , A. B. przeciwko G. M. , M. S. o eksmisję 1 oddala powództwo; 2 obciąża powodów kosztami procesu. UZASADNIENIE Pozwem złożonym do tutejszego Sądu w dniu 15 czerwca 2015 r. E. B. i A. B. wni
Czytaj więcej»

I C 1702/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2016-10-11

Data publikacji: 2016-12-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. I C 1702/16 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 października 2016 r. Sąd Rejonowy we Włocławku Wydział I Cywilny Przewodniczący : SSR Monika Drzewiecka Protokolant : st. sekr. sądowy Wioletta Rosołowska po rozpoznaniu w dniu 11 października 2016 r. na rozprawie sprawy z powództwa : L. S. przeciwko : (...) Sp. z o.o. z siedzibą w N. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego (...) Sp. z o.o. z siedzibą w N. na rzecz powoda L. S. kwotę 271,15 zł (dwieście siedemdziesiąt jeden złotyc
Czytaj więcej»

I C 1714/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2016-06-16

Data publikacji: 2016-08-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. I C 1714/15 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 czerwca 2016 r. Sąd Rejonowy we Włocławku Wydział I Cywilny Przewodniczący : SSR Monika Drzewiecka Protokolant : st. sekr. sądowy Wioletta Rosołowska po rozpoznaniu w dniu 16 czerwca 2016 r. na rozprawie sprawy z powództwa : Miasta S. W. Zarządu (...) przeciwko : P. S. o zapłatę 1 zasądza od pozwanej P. S. na rzecz powoda Miasta S. W. Zarządu (...) kwotę 367,20 zł (trzysta sześćdziesiąt siedem złotych dwadzieścia groszy) z
Czytaj więcej»

I C 1741/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2017-12-28

Data publikacji: 2018-06-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 1741/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 grudnia 2017 r. Sąd Rejonowy we Włocławku Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Agnieszka Orlik-Seligowska Protokolant: stażysta Katarzyna Rydzik-Cypryjańska po rozpoznaniu w dniu 20 grudnia 2017 r. we Włocławku na rozprawie sprawy z powództwa Z. D. przeciwko Parafii Katedralnej we W. o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powoda Z. D. na rzecz pozwanej Parafii Katedralnej
Czytaj więcej»