Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
277

III RC 267/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2016-02-24

Data publikacji: 2016-06-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: alimenty na rzecz małżonka rozwiedzionego
Sygn. akt III RC 267/15 WYROK W I M I E N I U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J Dnia 24 lutego 2016 r. Sąd Rejonowy we Włocławku III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym: Przewodniczący SSR Ewa Felińczak Protokolant Ewelina Żakowiecka po rozpoznaniu w dniu 10 lutego 2016 roku we Włocławku na rozprawie sprawy z powództwa I. U. przeciwko B. U. o alimenty 1 oddala powództwo w całości; 2 nakazuje pobrać od Skarbu Państwa ( Sądu Rejonowego we Włocławku) na rzecz adw. B.
Czytaj więcej»

III RC 391/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2015-12-14

Data publikacji: 2015-12-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: wysokość alimentów zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od potencjalnych możliwości zarobkowych zobowiązanego do świadczeń alimentacyjnych
Sygn. akt III RC 391/15 WYROK W I M I E N I U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J Dnia 14 grudnia 2015r. Sąd Rejonowy we Włocławku Wydział III Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym: Przewodniczący SSR Alicja Sabatowska Protokolant Wioleta Drzewiecka po rozpoznaniu w dniu 14 grudnia 2015r. we Włocławku na rozprawie sprawy z powództwa K. D. przeciwko A. D. o alimenty 1 Zasądza od pozwanego A. D. na rzecz powódki K. D. alimenty w kwocie po 600 zł (sześćset złotych) miesięcznie z
Czytaj więcej»

III RC 450/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2020-03-04

Data publikacji: 2020-05-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: oddala powództwo
Sygn. akt III RC 450/19 WYROK W I M I E N I U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J Dnia 04 marca 2020 r. Sąd Rejonowy we Włocławku Wydział III Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia Krzysztof Siedlecki Protokolant stażysta Justyna Pawińska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 lutego 2020 r. we W. sprawy z powództwa M. S. przeciwko E. S. o obniżenie alimentów 1 Oddala powództwo; 2 Pozostawia powoda M. S. przy poniesionych kosztach w zakresie opłaty; 3 Zas
Czytaj więcej»

III RC 762/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2016-03-23

Data publikacji: 2016-06-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Wysokość alimentów zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionych oraz potencjalnych możliwości zarobkowych zobowiązanego do świadczeń alimentacyjnych
Sygn. akt III RC 762/15 WYROK W I M I E N I U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J Dnia 23 marca 2016 roku Sąd Rejonowy we Włocławku III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym: Przewodniczący SSR Ewa Felińczak Protokolant Ewelina Żakowiecka po rozpoznaniu w dniu 23 marca 2016 roku we Włocławku na rozprawie sprawy z powództwa małoletniej A. W. (1) działającej przez S. W. przeciwko M. W. , A. W. (2) o podwyższenie alimentów 1 podwyższa z dniem 01 października 2015 roku al
Czytaj więcej»

III RC 942/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2016-03-30

Data publikacji: 2016-06-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: wysokość alimentów zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionych oraz potencjalnych możliwości zarobkowych zobowiązanego do świadczeń alimentacyjnych
Sygn. akt III RC 942/15 WYROK W I M I E N I U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J Dnia 30 marca 2016 roku Sąd Rejonowy we Włocławku III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym: Przewodniczący SSR Ewa Felińczak Protokolant Ewelina Żakowiecka po rozpoznaniu w dniu 18 marca 2016 roku we Włocławku na rozprawie sprawy z powództwa małoletnich: K. W. , F. W. działających przez J. W. przeciwko A. W. o podwyższenie alimentów 1 podwyższa z dniem 10 grudnia 2015 roku alimenty od p
Czytaj więcej»

V GC 249/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2017-04-05

Data publikacji: 2017-06-13

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za szkodę wyrządzoną spóźnioną wypłatą odszkodowania z tytułu umowy ubezpieczenia na podstawie art. 471 k.c.
sygn. akt V GC 249 / 16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 05 kwietnia 2017 r. Sąd Rejonowy we Włocławku Wydział V Gospodarczy w następującym składzie : Przewodniczący SSR Jerzy Rażewski Protokolant st. sekr. sąd. Anna Gawrysiak po rozpoznaniu w dniu 27 marca 2017 r. we Włocławku na rozprawie sprawy z powództwa M. P. przeciwko (...) Spółka Akcyjna w W. o zapłatę kwoty 24 988,04 zł I zasądza od pozwanego (...) Spółka Akcyjna w W. na rzecz powoda M. P. kwotę 20 240,27 zł ( dwadzieścia
Czytaj więcej»

V GC 354/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2014-11-18

Data publikacji: 2016-03-07

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Nieważna jest czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela wynikająca z ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej.
sygn. akt V GC 354 / 14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 listopada 2014 r. Sąd Rejonowy we Włocławku Wydział V Gospodarczy w następującym składzie : Przewodniczący SSR Jerzy Rażewski Protokolant st. sekr. sąd. Anna Gawrysiak po rozpoznaniu w dniu 4 listopada 2014 r. we Włocławku na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółka Akcyjna w Ł. przeciwko Wojewódzkiemu Szpitalowi (...) J. P. we W. o zapłatę kwoty 57 084,12 zł na skutek sprzeciwu pozwanego od nakazu zapłaty w postępowaniu
Czytaj więcej»

V GC 371/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2017-01-18

Data publikacji: 2017-12-04

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Poruszający się po drodze nie mającej statusu drogi puiblicznej zobowiązany jest zachować szczególną ostrożność jak poruszający się po drodze publicznej.
sygn. akt V GC 371 / 15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 stycznia 2017 r. Sąd Rejonowy we Włocławku Wydział V Gospodarczy w następującym składzie : Przewodniczący SSR Jerzy Rażewski Protokolant st. sekr. sąd. Anna Gawrysiak po rozpoznaniu w dniu 04 stycznia 2017 r .we Włocławku na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółka z o.o. w G. przeciwko (...) Spółka Akcyjna w W. o zapłatę kwoty 15 916,18 zł I oddala powództwo; II zasądza od powoda (...) Spółka z o.o. w G. na rzecz pozwane
Czytaj więcej»

V GC 578/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2016-01-29

Data publikacji: 2016-12-15

trafność 100%

Istotność:

sygn. akt V GC 578 / 14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 stycznia 2016 r. Sąd Rejonowy we Włocławku Wydział V Gospodarczy w następującym składzie : Przewodniczący SSR Jerzy Rażewski Protokolant st. sekr. sąd. Jadwiga Kuźnicka po rozpoznaniu w dniu 18 stycznia 2016 r. we Włocławku na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółka z o.o. w W. przeciwko J. R. (1) o zapłatę kwoty 50 731,02 zł na skutek sprzeciwu pozwanej od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 28 czerwca 201
Czytaj więcej»

II K 664/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2016-01-26

Data publikacji: 2017-02-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Niespotykanie znaczna ilość połączeń oskarżonego z pokrzywdzoną, o różnych porach – wbrew jej woli – oraz zwartość w czasie takich zachowań oskarżonego daje podstawę do oceny, że zachowanie oskarżonego było "uporczywe"
Sygn. akt II K 664/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 stycznia 2016 r. Sąd Rejonowy we Włocławku Wydział II Karny w składzie: Przewodniczący: Sędzia SR Wojciech Szpyrkowicz Protokolant : st. sekr. sąd. Renata Stocka Prokurator: Małgorzata Dorywalska-Kwiatkowska po rozpoznaniu w dniu 26.01.2016 roku sprawy R. A. (1) s. M. i K. z domu T. ur. (...) w S. ie oskarżonego o to, że: W okresie od 17 sierpnia 2013 roku do dnia 27 marca 2014 roku we W. uporczywie nękał D. A. w ten sposób,
Czytaj więcej»