Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
282

I C 81/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2016-07-12

Data publikacji: 2016-08-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 81/16 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 lipca 2016 r. Sąd Rejonowy we Włocławku Wydział I Cywilny Przewodniczący: SSR Monika Drzewiecka Protokolant: st. sekr. sąd. Wioletta Rosołowska po rozpoznaniu w dniu 30 czerwca 2016 r. we Włocławku na rozprawie sprawy z powództwa Prokura Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w W. przeciwko D. D. o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 kosztami procesu obciąża powoda. UZASADNIENIE W d
Czytaj więcej»

I C 98/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2016-04-12

Data publikacji: 2016-06-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. I C 98/16 upr. WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 kwietnia 2016 r. Sąd Rejonowy we Włocławku Wydział I Cywilny Przewodniczący : SSR Monika Drzewiecka Protokolant : st. sekr. sądowy Wioletta Rosołowska po rozpoznaniu w dniu 12 kwietnia 2016 r. na rozprawie sprawy z powództwa : (...) 2014-1 (...) z siedzibą w L. D. II przeciwko : D. M. o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 kosztami procesu obciąża powoda. UZASADNIENIE Strona powodowa (...) 2014-1 (...) z siedzibą w L. D. II
Czytaj więcej»

I C 102/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2016-06-14

Data publikacji: 2016-08-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 102/16 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 czerwca 2016 r. Sąd Rejonowy we Włocławku Wydział I Cywilny Przewodniczący: SSR Monika Drzewiecka Protokolant: st. sekr. sądowy Wioletta Rosołowska po rozpoznaniu w dniu 31 maja 2016 r. we Włocławku na rozprawie sprawy z powództwa (...) 1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Niestandaryzowanego Funduszu Sekurytyzacyjnego z siedzibą w W. przeciwko Ł. K. o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powoda na rzecz pozwanego k
Czytaj więcej»

I C 135/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2016-09-22

Data publikacji: 2016-11-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 135/16 upr. WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 września 2016 r. Sąd Rejonowy we Włocławku Wydział I Cywilny Przewodniczący: SSR Monika Drzewiecka Protokolant: st. sekr. sądowy Wioletta Rosołowska po rozpoznaniu w dniu 22 września 2016 r. we Włocławku na rozprawie sprawy z powództwa (...) Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą K. przeciwko E. R. o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 kosztami procesu obciąża powoda. UZASA
Czytaj więcej»

I C 148/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2016-04-12

Data publikacji: 2016-06-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. I C 148/16 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 kwietnia 2016 r. Sąd Rejonowy we Włocławku Wydział I Cywilny Przewodniczący : SSR Monika Drzewiecka Protokolant : st. sekr. sądowy Wioletta Rosołowska po rozpoznaniu w dniu 12 kwietnia 2016 r. na rozprawie sprawy z powództwa : (...) sp. z o.o. z siedzibą w S. przeciwko : M. B. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego M. B. na rzecz powoda (...) sp. z o.o. z siedzibą w S. kwotę 292,26zł ( dwieście dziewięćdziesiąt dwa złote dwadzieśc
Czytaj więcej»

I C 283/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2016-11-03

Data publikacji: 2017-02-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. I C 283/16 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 03 listopada 2016 r. Sąd Rejonowy we Włocławku Wydział I Cywilny Przewodniczący : SSR Monika Drzewiecka Protokolant : st. sekr. sądowy Wioletta Rosołowska po rozpoznaniu w dniu 03 listopada 2016 r. na rozprawie sprawy z powództwa : A. Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Wierzytelności z siedzibą w W. przeciwko : T. W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego T. W. na rzecz powoda A. Niestandaryzowa
Czytaj więcej»

I C 335/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2017-06-05

Data publikacji: 2017-09-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 335/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 czerwca 2017 r. Sąd Rejonowy we Włocławku Wydział I Cywilny Przewodniczący: SSR Aneta Kurdubska Protokolant: st. sekr. sądowy Agnieszka Woźniak-Wiliszewska po rozpoznaniu w dniu 5 czerwca 2017 r. we Włocławku sprawy z powództwa Syndyka Masy Upadłości Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej K. w Upadłości we W. przeciwko K. S. o wydanie rzeczy ruchomej 1 nakazuje pozwanej K. S. , aby wydała powodowi Syndykowi Masy Upadłoś
Czytaj więcej»

I C 365/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2017-07-17

Data publikacji: 2017-09-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 365/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 lipca 2017 r. Sąd Rejonowy we Włocławku Wydział I Cywilny Przewodniczący: SSR Aneta Kurdubska Protokolant: st. sekr. sądowy Agnieszka Woźniak-Wiliszewska po rozpoznaniu w dniu 06 lipca 2017 r. we Włocławku sprawy z powództwa W. S. przeciwko (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz powódki W. S. kwotę 2.500 zł (dwa tysiące pięćset złotych) wraz z ustawowymi odsetkami liczo
Czytaj więcej»

I C 423/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2016-05-31

Data publikacji: 2016-08-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. I C 423/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 31 maja 2016 r. Sąd Rejonowy we Włocławku Wydział I Cywilny Przewodniczący : SSR Agnieszka Sobczak-Śliwińska Protokolant : sekr. sądowy Karolina Daniel po rozpoznaniu w dniu 20 maja 2016 r. na rozprawie sprawy z powództwa : M. O. (1) przeciwko : (...) S.A. w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powódki M. O. (1) kwotę 4.000zł (cztery tysiące złotych) z ustawowymi odsetkami od dnia 12 lipca 2013r. do dnia zapł
Czytaj więcej»

I C 449/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2016-10-26

Data publikacji: 2016-11-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 449/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 października 2016 r. Sąd Rejonowy we Włocławku Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Agnieszka Orlik-Seligowska Protokolant: sekr. sądowy Katarzyna Rydzik po rozpoznaniu w dniu 14 października 2016 r. we Włocławku na rozprawie sprawy z powództwa A. D. przeciwko H. S. (1) o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 obciąża powódkę kosztami procesu. UZASADNIENIE Powódka A. D. reprezentowana przez przedstawiciela ustawowego w os
Czytaj więcej»