Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
268

III RC 762/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2016-03-23

Data publikacji: 2016-06-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Wysokość alimentów zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionych oraz potencjalnych możliwości zarobkowych zobowiązanego do świadczeń alimentacyjnych
Sygn. akt III RC 762/15 WYROK W I M I E N I U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J Dnia 23 marca 2016 roku Sąd Rejonowy we Włocławku III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym: Przewodniczący SSR Ewa Felińczak Protokolant Ewelina Żakowiecka po rozpoznaniu w dniu 23 marca 2016 roku we Włocławku na rozprawie sprawy z powództwa małoletniej A. W. (1) działającej przez S. W. przeciwko M. W. , A. W. (2) o podwyższenie alimentów 1 podwyższa z dniem 01 października 2015 roku al
Czytaj więcej»

III RC 942/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2016-03-30

Data publikacji: 2016-06-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: wysokość alimentów zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionych oraz potencjalnych możliwości zarobkowych zobowiązanego do świadczeń alimentacyjnych
Sygn. akt III RC 942/15 WYROK W I M I E N I U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J Dnia 30 marca 2016 roku Sąd Rejonowy we Włocławku III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym: Przewodniczący SSR Ewa Felińczak Protokolant Ewelina Żakowiecka po rozpoznaniu w dniu 18 marca 2016 roku we Włocławku na rozprawie sprawy z powództwa małoletnich: K. W. , F. W. działających przez J. W. przeciwko A. W. o podwyższenie alimentów 1 podwyższa z dniem 10 grudnia 2015 roku alimenty od p
Czytaj więcej»

V GC 249/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2017-04-05

Data publikacji: 2017-06-13

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za szkodę wyrządzoną spóźnioną wypłatą odszkodowania z tytułu umowy ubezpieczenia na podstawie art. 471 k.c.
sygn. akt V GC 249 / 16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 05 kwietnia 2017 r. Sąd Rejonowy we Włocławku Wydział V Gospodarczy w następującym składzie : Przewodniczący SSR Jerzy Rażewski Protokolant st. sekr. sąd. Anna Gawrysiak po rozpoznaniu w dniu 27 marca 2017 r. we Włocławku na rozprawie sprawy z powództwa M. P. przeciwko (...) Spółka Akcyjna w W. o zapłatę kwoty 24 988,04 zł I zasądza od pozwanego (...) Spółka Akcyjna w W. na rzecz powoda M. P. kwotę 20 240,27 zł ( dwadzieścia
Czytaj więcej»

V GC 354/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2014-11-18

Data publikacji: 2016-03-07

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Nieważna jest czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela wynikająca z ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej.
sygn. akt V GC 354 / 14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 listopada 2014 r. Sąd Rejonowy we Włocławku Wydział V Gospodarczy w następującym składzie : Przewodniczący SSR Jerzy Rażewski Protokolant st. sekr. sąd. Anna Gawrysiak po rozpoznaniu w dniu 4 listopada 2014 r. we Włocławku na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółka Akcyjna w Ł. przeciwko Wojewódzkiemu Szpitalowi (...) J. P. we W. o zapłatę kwoty 57 084,12 zł na skutek sprzeciwu pozwanego od nakazu zapłaty w postępowaniu
Czytaj więcej»

V GC 371/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2017-01-18

Data publikacji: 2017-12-04

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Poruszający się po drodze nie mającej statusu drogi puiblicznej zobowiązany jest zachować szczególną ostrożność jak poruszający się po drodze publicznej.
sygn. akt V GC 371 / 15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 stycznia 2017 r. Sąd Rejonowy we Włocławku Wydział V Gospodarczy w następującym składzie : Przewodniczący SSR Jerzy Rażewski Protokolant st. sekr. sąd. Anna Gawrysiak po rozpoznaniu w dniu 04 stycznia 2017 r .we Włocławku na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółka z o.o. w G. przeciwko (...) Spółka Akcyjna w W. o zapłatę kwoty 15 916,18 zł I oddala powództwo; II zasądza od powoda (...) Spółka z o.o. w G. na rzecz pozwane
Czytaj więcej»

V GC 578/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2016-01-29

Data publikacji: 2016-12-15

trafność 100%

Istotność:

sygn. akt V GC 578 / 14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 stycznia 2016 r. Sąd Rejonowy we Włocławku Wydział V Gospodarczy w następującym składzie : Przewodniczący SSR Jerzy Rażewski Protokolant st. sekr. sąd. Jadwiga Kuźnicka po rozpoznaniu w dniu 18 stycznia 2016 r. we Włocławku na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółka z o.o. w W. przeciwko J. R. (1) o zapłatę kwoty 50 731,02 zł na skutek sprzeciwu pozwanej od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 28 czerwca 201
Czytaj więcej»

I C 3404/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2016-04-21

Data publikacji: 2016-09-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. I C 3404/15 upr. WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 kwietnia 2016 r. Sąd Rejonowy we Włocławku Wydział I Cywilny Przewodniczący : SSR Monika Drzewiecka Protokolant : st. sekr. sądowy Wioletta Rosołowska po rozpoznaniu w dniu 12 kwietnia 2016 r. na rozprawie sprawy z powództwa : (...) Sp. z o.o. z siedzibą w G. przeciwko : H. O. o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 kosztami postępowania obciąża powoda. UZASADNIENIE W dniu 01 grudnia 2015r. powód (...) spółka z ograniczoną
Czytaj więcej»

I Ns 22/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2016-05-13

Data publikacji: 2016-08-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I Ns 22/13 POSTANOWIENIE Dnia 13 maja 2016 r. Sąd Rejonowy we Włocławku Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Agnieszka Sobczak-Śliwińska Protokolant: sekr. sądowy Karolina Daniel po rozpoznaniu w dniu 10 maja 2016 roku . we W. na rozprawie sprawy z wniosku : Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. F. S. w G. z udziałem: K. H. o stwierdzenie nabycia spadku postanawia: 1 stwierdzić, że spadek po W. L. synu S. i P. urodzonym dnia (...) w miejscowości Z. zmarłym w dn
Czytaj więcej»

I Ns 131/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2017-04-13

Data publikacji: 2017-05-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I Ns 131/16 POSTANOWIENIE Dnia 13 kwietnia 2017 r. Sąd Rejonowy we Włocławku Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Aneta Kurdubska Protokolant: st. sekr. sąd. Agnieszka Woźniak-Wiliszewska po rozpoznaniu w dniu 13 kwietnia 2017 r. we W. na rozprawie sprawy z wniosku (...) S.A. w G. z udziałem S. C. (1) , A. C. , Skarbu Państwa- Starosty (...) o zasiedzenie służebności gruntowej o treści odpowiadającej służebności przesyłu postanawia: 1 stwierdzić, że Skarb Państwa – przedsi
Czytaj więcej»

I Ns 58/12

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2016-03-11

Data publikacji: 2016-04-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I Ns 58/12 POSTANOWIENIE Dnia 11 marca 2016 r. Sąd Rejonowy we Włocławku Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Agnieszka Orlik – Seligowska Protokolant: sekretarz Katarzyna Rydzik po rozpoznaniu w dniu 26 lutego 2016 r. we Włocławku na rozprawie sprawy z wniosku M. B. z udziałem (...) S.A. w G. o ustanowienie służebności przesyłu postanawia 1 oddalić wniosek; 2 zasądzić od wnioskodawcy M. B. na rzecz uczestnika (...) S.A. w G. kwotę 257 zł (dwieście pięćdziesiąt siedem złot
Czytaj więcej»