Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
287

I C 1440/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2016-10-26

Data publikacji: 2016-12-02

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 1440/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 października 2016 r. Sąd Rejonowy we Włocławku Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Agnieszka Orlik-Seligowska Protokolant: sekr. sądowy Katarzyna Rydzik po rozpoznaniu w dniu 14 października 2016 r. we Włocławku na rozprawie sprawy z powództwa Wspólnoty Mieszkaniowej we W. ul. (...) przeciwko A. H. o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 przyznaje od Skarbu Państwa (Sądu Rejonowego we Włocławku) na rzecz adwokata P. S.
Czytaj więcej»

I C 1365/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2016-04-26

Data publikacji: 2016-07-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 1365/14 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 kwietnia 2016 r. Sąd Rejonowy we Włocławku Wydział I Cywilny Przewodniczący: SSR Agnieszka Sobczak-Śliwińska Sędziowie Ławnicy Protokolant: sekr. sądowy Karolina Daniel po rozpoznaniu w dniu 12 kwietnia 2016 r. we Włocławku na rozprawie sprawy z powództwa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa K. we W. przeciwko A. J. , E. J. o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 kosztami procesu obciąża powoda. UZASADNIENIE Pozwem, któr
Czytaj więcej»

I C 1411/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2016-11-22

Data publikacji: 2017-01-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 1411/16 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 listopada 2016 r. Sąd Rejonowy we Włocławku Wydział I Cywilny Przewodniczący: SSR Monika Drzewiecka Protokolant: st. sekr. sądowy Wioletta Rosołowska po rozpoznaniu w dniu 22 listopada 2016 r. we Włocławku na rozprawie sprawy z powództwa (...) Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego - Subfunduszu KI 1 z siedzibą w W. przeciwko A. M. o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 kosztami procesu obciąża powoda. UZASADNIENIE Strona powodow
Czytaj więcej»

I C 1532/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2016-11-04

Data publikacji: 2016-12-02

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 1532/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 listopada 2016 r. Sąd Rejonowy we Włocławku Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Agnieszka Orlik-Seligowska Protokolant: sekr. sądowy Katarzyna Rydzik po rozpoznaniu w dniu 4 listopada 2016 r. we Włocławku na rozprawie sprawy z powództwa (...) Państwowych S.A. w W. przeciwko S. C. o zapłatę 1 umarza postępowanie co do kwoty 1735,14 zł (tysiąc siedemset trzydzieści pięć złotych 14/100); 2 oddala powództwo w pozost
Czytaj więcej»

I C 1526/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2016-07-12

Data publikacji: 2016-08-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. I C 1526/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 lipca 2016 r. Sąd Rejonowy we Włocławku Wydział I Cywilny Przewodniczący : SSR Tatiana Czajkowska Protokolant : sekr. sądowy Katarzyna Czerwińska po rozpoznaniu w dniu 30 czerwca 2016 r. sprawy z powództwa : O. L. przeciwko : (...) S.A. w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powoda O. L. kwotę 40.000 zł (czterdzieści tysięcy złotych) wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 3 czerwca 2011 roku do dnia zapłaty;
Czytaj więcej»

I C 1568/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2016-04-12

Data publikacji: 2016-06-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. I C 1568/15 upr. WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 kwietnia 2016 r. Sąd Rejonowy we Włocławku Wydział I Cywilny Przewodniczący : SSR Monika Drzewiecka Protokolant : st. sekr. sądowy Wioletta Rosołowska po rozpoznaniu w dniu 12 kwietnia 2016 r. na rozprawie sprawy z powództwa : (...) Sp. z o.o. z siedzibą w S. przeciwko : J. S. o zapłatę 1 zasądza od pozwanej J. S. na rzecz powoda (...) Sp. z o.o. z siedzibą w S. kwotę 910,21 zł (dziewięćset dziesięć złotych dwadzieś
Czytaj więcej»

I C 1507/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2017-12-20

Data publikacji: 2018-06-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 1507/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 grudnia 2017 r. Sąd Rejonowy we Włocławku Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Agnieszka Orlik-Seligowska Protokolant: stażysta Katarzyna Rydzik-Cypryjańska po rozpoznaniu w dniu 6 grudnia 2017 r. we Włocławku na rozprawie sprawy z powództwa Wspólnoty Mieszkaniowej (...) we W. przeciwko H. W. , W. W. (1) o zapłatę 1 zasądza od pozwanych H. W. , W. W. (1) solidarnie na rzecz powódki Wspólnoty Mieszkaniowej (...)
Czytaj więcej»

I C 1537/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2016-12-01

Data publikacji: 2017-02-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. I C 1537/16 upr. WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 01 grudnia 2016 r. Sąd Rejonowy we W ł oc ł awku W. ł I Cywilny Przewodniczący : SSR Monika Drzewiecka Protokolant : st. sekr. sądowy Wioletta Rosołowska po rozpoznaniu w dniu 30 listopada 2016 r. na rozprawie sprawy z powództwa: (...) S.A. z siedzibą w W. przeciwko : J. M. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego J. M. na rzecz powoda (...) S.A. z siedzibą w W. kwotę 862,30 zł (osiemset sześćdziesiąt dwa złote trzydzieści gro
Czytaj więcej»

I C 1682/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2016-04-01

Data publikacji: 2016-04-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 1682/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 1 kwietnia 2016 r. Sąd Rejonowy we Włocławku Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Agnieszka Orlik-Seligowska Protokolant: sekretarz K. R. po rozpoznaniu w dniu 18 marca 2016 r. we Włocławku na rozprawie sprawy z powództwa E. B. , A. B. przeciwko G. M. , M. S. o eksmisję 1 oddala powództwo; 2 obciąża powodów kosztami procesu. UZASADNIENIE Pozwem złożonym do tutejszego Sądu w dniu 15 czerwca 2015 r. E. B. i A. B. wni
Czytaj więcej»

I C 1587/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2016-01-19

Data publikacji: 2016-06-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. I C 1587/15 upr. WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 stycznia 2016 r. Sąd Rejonowy we Włocławku Wydział I Cywilny Przewodniczący : SSR Monika Drzewiecka Protokolant : st. sekr. sądowy Wioletta Rosołowska po rozpoznaniu w dniu 14 stycznia 2016 r. na rozprawie sprawy z powództwa : (...) Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Niestandaryzowanego Funduszu Sekurytyzacyjnego z siedzibą w G. przeciwko : D. G. o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 kosztami postępowania obciąża powoda.
Czytaj więcej»