Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
281

I C 1384/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2016-06-07

Data publikacji: 2016-08-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 1384/15 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 czerwca 2016 r. Sąd Rejonowy we Włocławku Wydział I Cywilny Przewodniczący: SSR Monika Drzewiecka Protokolant: st. sekr. sądowy Wioletta Rosołowska po rozpoznaniu w dniu 24 maja 2016 r. we Włocławku na rozprawie sprawy z powództwa A. P. , R. P. (1) przeciwko R. P. (2) o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 kosztami procesu solidarnie obciąża powodów. UZASADNIENIE Powodowie A. P. i R. P. (1) wnieśli o zasądzenie solidarnie na sw
Czytaj więcej»

I C 1365/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2016-04-26

Data publikacji: 2016-07-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 1365/14 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 kwietnia 2016 r. Sąd Rejonowy we Włocławku Wydział I Cywilny Przewodniczący: SSR Agnieszka Sobczak-Śliwińska Sędziowie Ławnicy Protokolant: sekr. sądowy Karolina Daniel po rozpoznaniu w dniu 12 kwietnia 2016 r. we Włocławku na rozprawie sprawy z powództwa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa K. we W. przeciwko A. J. , E. J. o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 kosztami procesu obciąża powoda. UZASADNIENIE Pozwem, któr
Czytaj więcej»

I C 1158/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2016-12-08

Data publikacji: 2017-01-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 1158/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 grudnia 2016 r. Sąd Rejonowy we Włocławku Wydział I Cywilny Przewodniczący: SSR Aneta Kurdubska Protokolant: sekr. sądowy Agnieszka Woźniak-Wiliszewska po rozpoznaniu w dniu 24 listopada 2016 r. we Włocławku sprawy z powództwa P. G. przeciwko A. W. , K. W. o wydanie nieruchomości 1 nakazuje pozwanym A. W. , K. W. aby wydali powodowi P. G. nieruchomość gruntową stanowiącą działkę oznaczoną geodezyjnie nr (...) wraz z zabudowan
Czytaj więcej»

I C 1172/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2016-10-07

Data publikacji: 2016-11-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 1172/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 października 2016 r. Sąd Rejonowy we Włocławku Wydział I Cywilny Przewodniczący: SSR Agnieszka Orlik - Seligowska Sędziowie Ławnicy Protokolant: sekr. sądowy Katarzyna Rydzik po rozpoznaniu w dniu 7 października 2016 r. we Włocławku na rozprawie sprawy z powództwa (...) Wierzytelności Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w W. przeciwko B. S. o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powoda (...) W
Czytaj więcej»

I C 1411/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2016-11-22

Data publikacji: 2017-01-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 1411/16 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 listopada 2016 r. Sąd Rejonowy we Włocławku Wydział I Cywilny Przewodniczący: SSR Monika Drzewiecka Protokolant: st. sekr. sądowy Wioletta Rosołowska po rozpoznaniu w dniu 22 listopada 2016 r. we Włocławku na rozprawie sprawy z powództwa (...) Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego - Subfunduszu KI 1 z siedzibą w W. przeciwko A. M. o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 kosztami procesu obciąża powoda. UZASADNIENIE Strona powodow
Czytaj więcej»

I C 1440/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2016-10-26

Data publikacji: 2016-12-02

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 1440/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 października 2016 r. Sąd Rejonowy we Włocławku Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Agnieszka Orlik-Seligowska Protokolant: sekr. sądowy Katarzyna Rydzik po rozpoznaniu w dniu 14 października 2016 r. we Włocławku na rozprawie sprawy z powództwa Wspólnoty Mieszkaniowej we W. ul. (...) przeciwko A. H. o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 przyznaje od Skarbu Państwa (Sądu Rejonowego we Włocławku) na rzecz adwokata P. S.
Czytaj więcej»

I C 1526/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2016-07-12

Data publikacji: 2016-08-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. I C 1526/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 lipca 2016 r. Sąd Rejonowy we Włocławku Wydział I Cywilny Przewodniczący : SSR Tatiana Czajkowska Protokolant : sekr. sądowy Katarzyna Czerwińska po rozpoznaniu w dniu 30 czerwca 2016 r. sprawy z powództwa : O. L. przeciwko : (...) S.A. w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powoda O. L. kwotę 40.000 zł (czterdzieści tysięcy złotych) wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 3 czerwca 2011 roku do dnia zapłaty;
Czytaj więcej»

I C 1532/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2016-11-04

Data publikacji: 2016-12-02

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 1532/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 listopada 2016 r. Sąd Rejonowy we Włocławku Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Agnieszka Orlik-Seligowska Protokolant: sekr. sądowy Katarzyna Rydzik po rozpoznaniu w dniu 4 listopada 2016 r. we Włocławku na rozprawie sprawy z powództwa (...) Państwowych S.A. w W. przeciwko S. C. o zapłatę 1 umarza postępowanie co do kwoty 1735,14 zł (tysiąc siedemset trzydzieści pięć złotych 14/100); 2 oddala powództwo w pozost
Czytaj więcej»

I C 1537/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2016-12-01

Data publikacji: 2017-02-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. I C 1537/16 upr. WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 01 grudnia 2016 r. Sąd Rejonowy we W ł oc ł awku W. ł I Cywilny Przewodniczący : SSR Monika Drzewiecka Protokolant : st. sekr. sądowy Wioletta Rosołowska po rozpoznaniu w dniu 30 listopada 2016 r. na rozprawie sprawy z powództwa: (...) S.A. z siedzibą w W. przeciwko : J. M. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego J. M. na rzecz powoda (...) S.A. z siedzibą w W. kwotę 862,30 zł (osiemset sześćdziesiąt dwa złote trzydzieści gro
Czytaj więcej»

I C 1568/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2016-04-12

Data publikacji: 2016-06-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. I C 1568/15 upr. WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 kwietnia 2016 r. Sąd Rejonowy we Włocławku Wydział I Cywilny Przewodniczący : SSR Monika Drzewiecka Protokolant : st. sekr. sądowy Wioletta Rosołowska po rozpoznaniu w dniu 12 kwietnia 2016 r. na rozprawie sprawy z powództwa : (...) Sp. z o.o. z siedzibą w S. przeciwko : J. S. o zapłatę 1 zasądza od pozwanej J. S. na rzecz powoda (...) Sp. z o.o. z siedzibą w S. kwotę 910,21 zł (dziewięćset dziesięć złotych dwadzieś
Czytaj więcej»