Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
280

I C 2935/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2017-05-12

Data publikacji: 2017-07-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: O ile strony nie umówią się inaczej, odsetki stanowią wynagrodzenie za czas korzystania z kapitału, bądź też stanowią sankcję cywilną za brak zwrotu pożyczonych środków w umówionym terminie.
Sygn. akt I C 2935/16 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 maja 2017 r. Sąd Rejonowy we Włocławku Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Agnieszka Orlik - Seligowska Protokolant: sekretarz Katarzyna Rydzik po rozpoznaniu w dniu 12 maja 2017 r. we Włocławku na rozprawie sprawy z powództwa Banku (...) S.A. w W. przeciwko I. Z. o zapłatę 1 zasądza od pozwanej I. Z. na rzecz Banku (...) S.A. w W. kwotę 1.572,57 zł (jeden tysiąc pięćset siedemdziesiąt dwa złote pięćdziesi
Czytaj więcej»

I C 2939/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2016-10-19

Data publikacji: 2016-11-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 2939/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 października 2016 roku Sąd Rejonowy we Włocławku Wydział I Cywilny Przewodniczący: SSR Agnieszka Orlik - Seligowska Protokolant: sekr. sądowy Ariel Szwajkowski po rozpoznaniu w dniu 7 października 2016 roku we Włocławku na rozprawie sprawy z powództwa D. K. przeciwko (...) Zakładowi (...) na (...) SA w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego (...) Zakładu (...) na (...) SA w W. na rzecz powódki D. K. kwotę 4800 zł (cztery tysiąc
Czytaj więcej»

I C 2936/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2016-04-12

Data publikacji: 2016-06-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. I C 2936/15 upr. WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 kwietnia 2016 r. Sąd Rejonowy we Włocławku Wydział I Cywilny Przewodniczący : SSR Monika Drzewiecka Protokolant : st. sekr. sądowy Wioletta Rosołowska po rozpoznaniu w dniu 12 kwietnia 2016 r. na rozprawie sprawy z powództwa : (...) Sp. z o.o. z siedzibą w S. przeciwko : M. M. o zapłatę 1 zasądza od pozwanej M. M. na rzecz powoda (...) Sp. z o.o. z siedzibą w S. kwotę 709,34 zł (siedemset dziewięć złotych trzydzieśc
Czytaj więcej»

I C 2951/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2016-04-12

Data publikacji: 2016-06-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. I C 2951/15 upr. WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 kwietnia 2016 r. Sąd Rejonowy we Włocławku Wydział I Cywilny Przewodniczący : SSR Monika Drzewiecka Protokolant : sekr. sądowy po rozpoznaniu w dniu 12 kwietnia 2016 r. na rozprawie sprawy z powództwa : (...) Sp. z o.o. z siedzibą w S. przeciwko : Ł. S. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego Ł. S. na rzecz powoda (...) Sp. z o.o. z siedzibą w S. kwotę 140,97zł (sto czterdzieści złotych dziewięćdziesiąt siedem groszy) z us
Czytaj więcej»

I C 2971/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2016-04-12

Data publikacji: 2016-06-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. I C 2971/15 upr. WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 kwietnia 2016 r. Sąd Rejonowy we Włocławku Wydział I Cywilny Przewodniczący : SSR Monika Drzewiecka Protokolant : st. sekr. sądowy Wioletta Rosołowska po rozpoznaniu w dniu 12 kwietnia 2016 r. na rozprawie sprawy z powództwa : (...) Sp. z o.o. z siedzibą w S. przeciwko : M. S. o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 kosztami postępowania obciąża powoda. UZASADNIENIE Strona powodowa (...) Sp. z o.o. w S. złożyła w dniu 06 pa
Czytaj więcej»

I C 2974/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2016-04-05

Data publikacji: 2016-06-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. I C 2974/15 upr. WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 kwietnia 2016 r. Sąd Rejonowy we Włocławku Wydział I Cywilny Przewodniczący : SSR Monika Drzewiecka Protokolant : st. sekr. sądowy Wioletta Rosołowska po rozpoznaniu w dniu 5 kwietnia 2016 r. na rozprawie sprawy z powództwa : (...) S.A. z siedzibą w W. przeciwko : A. K. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego A. K. na rzecz powoda (...) S.A. z siedzibą w W. kwotę 2.775,45 zł (dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt pięć złotyc
Czytaj więcej»

I C 3013/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2016-05-24

Data publikacji: 2016-07-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. I C 3013/15 upr. WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 maja 2016 r. Sąd Rejonowy we Włocławku Wydział I Cywilny Przewodniczący : SSR Monika Drzewiecka Protokolant : st. sekr. sądowy Wioletta Rosołowska po rozpoznaniu w dniu 24 maja 2016 r. na rozprawie sprawy z powództwa : (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki (...) akcyjnej Spółki jawnej z siedzibą w W. przeciwko : K. K. o zapłatę 1 zasądza od pozwanej K. K. na rzecz powoda (...) Spółki z ograniczoną odp
Czytaj więcej»

I C 3071/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2016-09-01

Data publikacji: 2016-09-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. I C 3071/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 1 września 2016 r. Sąd Rejonowy we Włocławku Wydział I Cywilny Przewodniczący : SSR Tatiana Czajkowska Protokolant : stażysta Adrian Raszkiewicz po rozpoznaniu w dniu 23 sierpnia 2016 r. sprawy z powództwa : M. C. przeciwko : P. P. o wydanie i o zapłatę 1 zasądza od pozwanego P. P. na rzecz powódki M. C. kwotę 126 zł ( sto dwadzieścia sześć złotych ) wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 1 marca 2016r. do dnia zapłaty; 2 w pozostałym
Czytaj więcej»

I C 3080/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2016-10-06

Data publikacji: 2016-12-02

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. I C 3080/15 upr. WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 06 października 2016 r. Sąd Rejonowy we Włocławku Wydział I Cywilny Przewodniczący : SSR Monika Drzewiecka Protokolant : st. sekr. sądowy Wioletta Rosołowska po rozpoznaniu w dniu 27 września 2016 r. na rozprawie sprawy z powództwa : Kancelarii (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w K. przeciwko : A. M. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego A. M. na rzecz powoda Kancelarii (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w K. kwotę 3.100 zł (t
Czytaj więcej»

I C 3026/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2016-12-05

Data publikacji: 2017-01-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 3026/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 grudnia 2016 r. Sąd Rejonowy we Włocławku Wydział I Cywilny Przewodniczący: SSR Aneta Kurdubska Protokolant: st. sekr. sądowy Agnieszka Woźniak-Wiliszewska po rozpoznaniu w dniu 5 grudnia 2016 r. we Włocławku sprawy z powództwa E. C. , przeciwko (...) Spółka Akcyjna z/s w W. o zapłatę , sprawy z powództwa K. C. przeciwko (...) Spółka Akcyjna z/s w W. o zapłatę , sprawy z powództwa P. C. przeciwko (...) Spółka Akcyjna z/s w W.
Czytaj więcej»