Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
286

II K 1789/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2021-02-25

Data publikacji: 2021-03-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: realizacja wolności wypowiedzi i wolności słowa w kontekście stopnia winy i społecznej szkodliwości czynu musi być badana przez pryzmat niezadowolenia społecznego wywołanego działaniami władzy publicznej.
Sygn. akt II K 1789/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 lutego 2021 r. Sąd Rejonowy we Włocławku II Wydział Karny w składzie : Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Jarosław Konopka Protokolant: stażysta Izabela Łukaszewska Przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej we Włocławku – M. K. po rozpoznaniu dnia 25/02/2021 r. na posiedzeniu sprawy A. M. c. J. i M. z domu P. ur. (...) we W. M. C. s. A. i E. z domu C. ur. (...) w L. oskarżonych o to, że: w dniu 31 października 2020
Czytaj więcej»

II K 1830/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2020-03-12

Data publikacji: 2020-05-29

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: nie stanowi podrobienie dokumentu jego skserowanie lecz dopiero użycie jako autentycznego takiego dokumentu. - Kryteria art. 424 kpk w zw. art. 45 ust. 1 Konstytucji nie dają podstaw do sporządzenia uzasadnienia na formularzu określonym w art. 99 a § 1 kpk.
Sygn. akt II K 1830/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 marca 2020 r. Sąd Rejonowy we Włocławku II Wydział Karny w składzie : Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Jarosław Konopka Protokolant: sekretarz sądowy Karolina Żakowiecka Przy udziale Prokuratora Prokuratury (...) w P. : G. M. po rozpoznaniu dnia 12.03.2020 r. na rozprawie sprawy K. P. (1) s. R. i I. z domu C. ur. (...) w T. oskarżonego o to, że: 1 W nieustalonej dacie, jednak nie później niż 25 lutego 2019 roku, w nie
Czytaj więcej»

III RC 267/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2016-02-24

Data publikacji: 2016-06-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: alimenty na rzecz małżonka rozwiedzionego
Sygn. akt III RC 267/15 WYROK W I M I E N I U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J Dnia 24 lutego 2016 r. Sąd Rejonowy we Włocławku III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym: Przewodniczący SSR Ewa Felińczak Protokolant Ewelina Żakowiecka po rozpoznaniu w dniu 10 lutego 2016 roku we Włocławku na rozprawie sprawy z powództwa I. U. przeciwko B. U. o alimenty 1 oddala powództwo w całości; 2 nakazuje pobrać od Skarbu Państwa ( Sądu Rejonowego we Włocławku) na rzecz adw. B.
Czytaj więcej»

III RC 391/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2015-12-14

Data publikacji: 2015-12-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: wysokość alimentów zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od potencjalnych możliwości zarobkowych zobowiązanego do świadczeń alimentacyjnych
Sygn. akt III RC 391/15 WYROK W I M I E N I U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J Dnia 14 grudnia 2015r. Sąd Rejonowy we Włocławku Wydział III Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym: Przewodniczący SSR Alicja Sabatowska Protokolant Wioleta Drzewiecka po rozpoznaniu w dniu 14 grudnia 2015r. we Włocławku na rozprawie sprawy z powództwa K. D. przeciwko A. D. o alimenty 1 Zasądza od pozwanego A. D. na rzecz powódki K. D. alimenty w kwocie po 600 zł (sześćset złotych) miesięcznie z
Czytaj więcej»

III RC 450/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2020-03-04

Data publikacji: 2020-05-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: oddala powództwo
Sygn. akt III RC 450/19 WYROK W I M I E N I U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J Dnia 04 marca 2020 r. Sąd Rejonowy we Włocławku Wydział III Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia Krzysztof Siedlecki Protokolant stażysta Justyna Pawińska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 lutego 2020 r. we W. sprawy z powództwa M. S. przeciwko E. S. o obniżenie alimentów 1 Oddala powództwo; 2 Pozostawia powoda M. S. przy poniesionych kosztach w zakresie opłaty; 3 Zas
Czytaj więcej»

III RC 942/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2016-03-30

Data publikacji: 2016-06-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: wysokość alimentów zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionych oraz potencjalnych możliwości zarobkowych zobowiązanego do świadczeń alimentacyjnych
Sygn. akt III RC 942/15 WYROK W I M I E N I U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J Dnia 30 marca 2016 roku Sąd Rejonowy we Włocławku III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym: Przewodniczący SSR Ewa Felińczak Protokolant Ewelina Żakowiecka po rozpoznaniu w dniu 18 marca 2016 roku we Włocławku na rozprawie sprawy z powództwa małoletnich: K. W. , F. W. działających przez J. W. przeciwko A. W. o podwyższenie alimentów 1 podwyższa z dniem 10 grudnia 2015 roku alimenty od p
Czytaj więcej»

IV P 192/20

uzasadnienie

Sąd Rejonowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2020-11-30

Data publikacji: 2021-12-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

sygn. akt IV P 192/20 UZASADNIENIE Występując na drogę sądową przeciwko (...) S.A. w U. , J. A. wniósł o zasądzenie kwoty 14.219,16 złotych wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia złożenia odwołania do dnia zapłaty (zmiana żądania na rozprawie nastąpiła bez wymaganej formy pisemnej). Należność powyższą zakwalifikował powód jako odszkodowanie z tytułu niezgodnego z przepisami prawa rozwiązania umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia. Uzasadniając wywiedzione żądanie powód wska
Czytaj więcej»

I C 2810/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2016-04-19

Data publikacji: 2016-06-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. I C 2810/15 upr. WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 kwietnia 2016 r. Sąd Rejonowy we Włocławku Wydział I Cywilny Przewodniczący : SSR Monika Drzewiecka Protokolant : st. sekr. sądowy Wioletta Rosołowska po rozpoznaniu w dniu 19 kwietnia 2016 r. na rozprawie sprawy z powództwa : (...) Sp. z.o.o. z siedzibą w S. przeciwko : M. W. o zapłatę 1 umorzyć postępowanie co do kwoty 40 zł (czterdzieści złotych); 2 zasądza od pozwanej M. W. na rzecz powoda (...) Sp. z.o.o. z sie
Czytaj więcej»

I C 2820/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2016-04-19

Data publikacji: 2016-06-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. I C 2820/15 upr. WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 kwietnia 2016 r. Sąd Rejonowy we Włocławku Wydział I Cywilny Przewodniczący : SSR Monika Drzewiecka Protokolant : st. sekr. sądowy Wioletta Rosołowska po rozpoznaniu w dniu 19 kwietnia 2016 r. na rozprawie sprawy z powództwa : (...) Sp. z o.o. z siedzibą w S. przeciwko : J. Z. o zapłatę 1 zasądza od pozwanej J. Z. na rzecz powoda (...) Sp. z o.o. z siedzibą w S. kwotę 1.951,52 zł (jeden tysiąc dziewięćset pięćdziesi
Czytaj więcej»

I C 2824/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2016-06-16

Data publikacji: 2016-08-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. I C 2824/15 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 czerwca 2016 r. Sąd Rejonowy we Włocławku Wydział I Cywilny Przewodniczący : SSR Monika Drzewiecka Protokolant : st. sekr. sądowy Wioletta Rosołowska po rozpoznaniu w dniu 02 czerwca 2016 r. na rozprawie sprawy z powództwa : (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki (...) akcyjnej spółki jawnej z siedzibą w W. przeciwko : A. K. o zapłatę 1 zasądza od pozwanej A. K. na rzecz powoda (...) Spółki z ograniczoną odpow
Czytaj więcej»